علی صالح آبادی گفت: برای افزایش سرمایه بانک شهر، شهرداری‌ها متعهد شدند ۳ هزار میلیارد تومان به این بانک پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزار ی مهر، رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مطالبات شهرداری‌ها از دولت باید به نحوی پرداخت شود که بتوانند بدهی‌ها را با بانک شهر تسویه کنند.
بر اساس گزارشی که آقای صالح آبادی داده برخی از مقررات برای تسهیل فعالیت شهرداری‌ها در نظام بانکی کشور باید در شورای پول و اعتبار بررسی شود.
به علاوه برنامه ریزی شده تا شهرداری ها با بانک شهر برای نقد شدن دارایی ها تعامل کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از نشست امروزش از تشکیل کارگروهی مشترک با حضور رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد تا با همراهی دبیرخانه شهرداری کلان‌شهرها، مطالبات و روش تهاتر آنها بررسی شود.
آقای پورابراهیمی گفت که بررسی مطالبات شهرداری ها با هدف اجرای طرح های عمرانی است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari