عرضه اوراق اختیار فروش تبعی
بورس نیوز: شرکت فرابورس ایران از عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر خبر داد.
بر اساس این گزارش، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام “بزاگرس” به روش تامین مالی در جهت حمایت از سهامداران خرد منتشر کند.
گفتنی است، عرضه اوراق از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ خواهد بود.
عرضه اوراق اختیار فروش تبعی

source

توسط ecokhabari