قرارداد اختیار معامله زعفران نگین با سررسید شهریورماه
بورس نیوز: براساس اطلاعیه مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا، قراردادهای اختیار خرید و فروش زعفران نگین سررسید ۲۱ شهریور ماه امسال، از روز چهارشنبه اول تیر راه اندازی می شود.
قراردادهای اختیار معامله بدون حد نوسان قیمتی، با دوره گشایش به مدت ۳۰ دقیقه در ابتدای جلسه معاملاتی آغاز و با دوره عادی معاملاتی ادامه می یابد.
قرارداد اختیار معامله زعفران نگین با سررسید شهریورماه

source

توسط ecokhabari