انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی
بورس نیوز: محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: انتشار اطلاعات مربوط به بدهکاران بانکی، در گذشته بر اساس سرمایه پایه بانک‌ها بود که بانک مرکزی دو دوره آن را منتشر کرد؛ امروز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، با در نظر گرفتن رقم ۱۰۰ میلیارد تومان برای مجموع خالص تسهیلات و تعهدات، این آمار بروزرسانی شد.
 وی افزود: اطلاعات بانک‌های باقیمانده تا حدودی مشکل داشت که برای رفع این چالش‌ها امکان انتشار فراهم نشد. مانع انتشار اطلاعات بر اساس سرمایه پایه که مشکل ایجاد کرده بود، رفع شده، اما یکسری ارقام و اطلاعاتی وجود دارد که به لحاظ آماری باید با اطلاعات بانک مرکزی همنوایی داشته باشد که، چون درستی مدنظر بانک مرکزی تحقق نیافت، اطلاعات بانک‌های باقی مانده منتشر نشد.
به گفته مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، این بانک نامه‌های پیگیری برای انتشار اطلاعات مربوط به بانک‌های باقی مانده ارسال کرده و به محض دریافت اطلاعات، آن‌ها را منتشر خواهد کرد. انتشار اطلاعات مربوط به اشخاص مرتبط به صورت فصلی نیز تا پایان تیر فرصت دارد؛ زیرا جمع آوری آمار از بانک‌ها ۱۵ تا ۲۰ روز طول می‌کشد.

source

توسط ecokhabari