تمدید دوره بازارگردانی
بورس نیوز: شرکت فرابورس ایران از تمدید دوره بازارگردانی نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی زاگرس خبر داد.
بر اساس این گزارش، دوره بازارگردانی نماد معاملاتی “زاگرس” در بازار دوم فرابورس بازارگردانی تمدید خواهد شد.
تمدید دوره بازارگردانی

source

توسط ecokhabari