طرح شفافیت قوای سه‌گانه در دستور کار مجلس
بورس نیوز: علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها اظهار کرد: این طرح در جلسه علنی به تصویب رسید و جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شده بود که پس از ارزیابی‌ها از سوی شورا، ایراداتی نسبت به این طرح گرفته و جهت رفع آن‌ها به مجلس بازگردانده شد.
وی افزود: هیئت رئیسه مجلس طرح را به کمیسیون شورا‌ها ارجاع کرد و در جلسه اخیر کمیسیون، در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان بحث و تبادل نظر شد.
سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس ادامه داد: در نهایت پس از انجام بررسی‌ها در این کمیسیون جمع‌بندی بر این شد که، طرح شفافیت قوای سه‌گانه به کارگوه تخصصی کمیسیون ارجاع شود.
حدادی در تشریح جلسه اخیر این کمیسیون برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شففایت قوای سه‌گانه، بیان کرد: اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس در این جلسه با حضور سخنگوی شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را جهت تأمین نظر این شورا مورد بررسی قرار دادند؛ در این جلسه ایرادات مربوط به ماده یک که بیشتر اصلاح عباراتی بود، انجام شد و آنچه مربوط به ماده ۲ و ادامه طرح می‌شد به دلیل نیاز به کار کارشناسی به کارگروه مربوطه ارجاع داده شد تا ظرف مدت یک هفته بررسی شده و هفته آینده مجددا در کمیسیون بررسی شود.
وی افزود: ماده یک طرح شفافیت قوای سه‌گانه درباره شفافیت مجلس بود که ایراد خاصی نداشت، ماده ۲ درباره وزارتخانه‌ها و هیأت وزیران و ماده ۵ درباره خدمات کشوری و برخی مواد دیگر که مربوط به قوه قضائیه و نهاد‌های تابعه آن بودند نیاز به برخی اصلاحات داشتند که کارگروه آن را به سرعت پیگیری و کارشناسی خواهد کرد تا نظر شورای نگهبان نیز در این خصوص تأمین شود.
سخنگوی کمیسیون شورا‌های مجلس گفت: قرار است تا این کارگروه با حضور نمایندگان از شورای نگهبان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را بررسی کنند که احتمالا روز یکشنبه جمع‌بندی نهایی انجام می‌شود و طرح روز سه‌شنبه یا پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه در دستورکار جلسه علنی قرار می‌گیرد.

source

توسط ecokhabari