سهام عدالت در روند کاهشی
بورس نیوز: در پایان معاملات امروز بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه ۱.۲درصد کاهش یافت.
بر این اساس، ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴۹۲هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۴ میلیون و ۳۵۲هزار تومان، ۲۷ میلیون و ۴۱هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۳۰۲هزار تومان رسید.
با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۸ میلیون و ۶۱۱هزار تومان رسیده است.

source

توسط ecokhabari