بورس نیوز:
اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی به ریاست حسین دُر و بانک تجارت به مدیرعاملی هادی اخلاقی ، روز یکشنبه تفاهم نامه مهمی را با هم امضا کردند . در مفاد این تفاهم نامه آمده است ، مشکل سقف جابجایی تعاونی های پایین دست پتروشیمی و اعضای آنها که در استان های مختلف قرار دارند حل و فصل شود و هر تعاونی 500 میلیارد تومان اعتبار جهت تسویه حواله مواد اعضای خود دریافت کند.
مشارکت حداکثری بانک تجارت با اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی
مشارکت حداکثری بانک تجارت با اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی
مشارکت حداکثری بانک تجارت با اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی
مشارکت حداکثری بانک تجارت با اتحادیه سراسری پایین دست پتروشیمی
در این جلسه هادی اخلاقی ، مدیرعامل بانک تجارت مشکلات اعضای اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی را شنید و برای حل و فصل سریع مشکلات قول همکاری داد . همچنین حسین دُر ، رئیس اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی با ذکر مواردی ، تفاهم با بانک تجارت را شروع مسیر مهمی برای حل و فصل مشکلات اعضای اتحادیه سراسری صنایع پایین دستی پتروشیمی قلمداد کرد.
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari