توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها
بورس نیوز: میرعمادی، مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی اظهارکرد: اگر بانکی مرتکب رشد مقداری ترازنامه در یک ماه بیش از حد مجاز شود، این فرصت را دارد که طی دو ماه نسبت به اصلاح روند اقدام کند؛ در غیر این صورت در پایان هر فصل، با اقدامات تنبیهی مواجه خواهد شد. همچنین اگر ظرف یکسال، بانکی نتواند خود را با قوانین و مقررات منطبق کند، هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانک‌ها معرفی و براساس قانون تنبیه می‌شود.
وی افزود: مهمترین محور‌های مورد بررسی در ارزیابی عملکرد بانک‌ها، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، میزان مطالبات غیرجاری بانک ها، ارزیابی بانک مرکزی تحت معیار‌های CAMELS و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی است. بعد از رصد و پایش بانک‌ها و انجام اقدامات قانونی و انضباطی همچون افزایش نرخ سپرده قانونی، بانک‌های متخلف و تعیین حد مجاز رشد مقداری ترازنامه موفق به توقف روند رشد ترازنامه بانک‌ها شدیم.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی گفت: بانک‌ها به لحاظ شاخص‌های ثبات و سلامت دارای وضعیت‌های متفاوتی هستند و براساس مقررات پیش بینی شده در بانک مرکزی به بانک‌های دارای وضعیت شاخص ثبات و سلامت سالمتر اجازه رشد ترازی بیشتر و به بانک‌هایی که در وضعیت ناسالمتری فعالیت می‌کنند، اجازه رشد ترازی کمتری داده می‌شود.

source

توسط ecokhabari