بانک مرکزی نتیجه ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش نتیجه ششمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۱ (مورخ ۷ تیرماه) را اعلام کرد.
‌حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ ۱۴ تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.
جزئیات این گزارش به شرح زیر است:
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari