هشتم تیرماه، روز شلوغ برگزاری مجامع+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت‌هایی که در هشتمین روز از تیرماه سال ۱۴۰۱ به مجمع عمومی خواهند رفت شامل شرکت‌های توسعه صنایع بهشهر، تولید محور خودرو، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، کشتیرانی اریا، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و مسکن شمال غرب، سرمایه‌گذاری توسعه صنعت و تجارت و پتروشیمی شازند خواهند بود.
در روز آینده شرکت‌های تولید محور خودرو، صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود، کشتیرانی آریا، تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و مسکن شمال غرب، سرمایه‌گذاری توسعه و معادن صنعت و تجارت و پتروشیمی شازند پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، به مجمع عمومی فوق‌العاده خواهند رفت.
شرکت‌هایی که از آن‌ها نام‌برده شد، گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
هشتم تیرماه، روز شلوغ برگزاری مجامع+بورس نیوز
شرکت توسعه صنایع بهشهر آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۷۱۴ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۴۷۶ ریال سود کسب کرد، این شرکت از ارائه خدمات سرمایه‌گذاری نیز ۷۳۸ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد، میزان درآمد‌ها طی این دوره نسبت به سال مالی گذشته یک درصد کاهش‌یافته است،
به‌گونه‌ای که درآمد حاصل‌شده توسط این شرکت در سال مالی گذشته ۷۴۴ میلیارد تومان بود.
مجمع عمومی عادی سالانه توسعه صنایع بهشهر تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۸ برگزار می‌شود و گفتنی است که تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۳۸۰ ریال سود نقدی تقسیم شود، از این مقدار سود در ازای هر سهم ۴۴ درصد از آن به سهامداران پرداخت گردید.
شرکت تولید محور خودرو در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۳۵ ریال سود شناسایی کرد، این شرکت از فروش قطعات نیز ۹۹۶ میلیارد تومان درآمد به دست آورد که نسبت به سال مالی گذشته ۸۲ درصد افزایش پیدا کرد.
مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت در ساعت ۹ صبح روز ۸ تیرماه برگزار خواهد شد و از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع حضور پیدا کنند، شرکت “خمحور” از میزان سود خالصی که در سال مالی گذشته در ازای هر سهم اعلام کرد ۳۲ درصد آن را به سهامداران خود پرداخت کرده است.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت “خمحور” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح برگزار خواهد شد که این مراسم مربوط به تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس خواهد بود.
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود در آخرین صورت مالی حسابرسی شده خود میزان سود خالصی که به ثبت رساند بالغ‌بر ۲۲ میلیارد تومان بود و در ازای هر سهم ۲،۵۸۹ ریال سود شناسایی کرد، مجموع درآمد عملیاتی این شرکت ۳۷ میلیارد تومان اعلام شد که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش ۷ درصدی را مشاهده کرد.
تصمیمات مجمع عمومی سالانه شرکت “کشرق” در سال مالی گذشته بر آن بود که در ازای هر سهم ۳۰۰ ریال سود تقسیم کند، از این میزان سود تقسیمی ۱۱ درصد از آن به سهامداران پرداخت شد.
حال مجمع عمومی سالانه سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۴۰۰ در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۹ برگزار خواهد شد، پس‌ از آن نیز در ساعت ۱۱ همان روز مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت در خصوص تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار می‌شود.
شرکت کشتیرانی آریا در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ است، میزان زیان خالص خود را طی این دوره ۷ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۲۵۴ ریال زیان شناسایی کرد، این شرکت در این صورت مالی میزان درآمدی را اظهار نکرد.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت “حاریا” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۳ صبح برگزار خواهد شد که این مراسم مربوط به تصمیم‌گیری در تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۱۸ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۱۹۷ ریال سود کسب کرد، این شرکت از ارائه خدمات نیز ۲۴۶ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد.
میزان درآمد‌ها طی این دوره نسبت به سال مالی گذشته ۴۱ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که درآمد حاصل‌شده توسط این شرکت در سال مالی گذشته ۱۷۵ میلیارد تومان بود.
مجمع عمومی عادی سالانه “بزاگرس” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار می‌شود و گفتنی است که تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۱۲۰ ریال سود تقسیم شود، از این مقدار سود در ازای هر سهم ۷۹ درصد از آن به سهامداران پرداخت گردید.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت “بزاگرس” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۳ صبح برگزار می‌شود که این مراسم مربوط به تصمیم‌گیری در تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت “وصنعت” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۰ صبح برگزار می‌شود و از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شد تا در جلسه مجمع عمومی حضور پیدا کنند، این مراسم مربوط به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره خواهد بود.
شرکت پتروشیمی شازند آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۵ هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی در ازای هر سهم ۶،۸۳۲ ریال سود شناسایی کرد، این شرکت از فروش محصولات در بازار داخل و خارج از کشور نیز بالغ‌بر ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان درآمد عملیاتی شناسایی کرد.
میزان درآمد‌ها طی این دوره نسبت به سال مالی گذشته ۸۴ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که درآمد حاصل‌شده توسط این شرکت در سال مالی گذشته ۱۱ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان بود.
مجمع عمومی عادی سالانه “شاراک” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۰ برگزار می‌شود و گفتنی است که تصمیماتی که این شرکت در مجمع عمومی سال مالی گذشته گرفت مبنی بر آن بود که ۳،۷۰۰ ریال سود نقدی تقسیم شود، از این مقدار سود در ازای هر سهم ۸۷ درصد از آن به سهامداران پرداخت گردید.
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت “شاراک” در تاریخ ۸ تیرماه ساعت ۱۳ صبح برگزار می‌شود که این مراسم مربوط به تصمیم‌گیری در تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس برگزار خواهد شد.
نتایج مجامع
نتایج مجامع عمومی که در تاریخ هشتم تیرماه برگزار شد:
شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر در تاریخ ۸ تیرماه مجمع عمومی عادی سالانه برگزار کرد، این مراسم با حضور ۸۴ درصدی سهامداران برگزار شد، این شرکت در پایان مجمع به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال سود تقسیم کرد.
هشتم تیرماه، روز شلوغ برگزاری مجامع
پتروشیمی شازند نیز امروز مجمع خود را برگزار کرد که ۸۶ درصدی از سهامداران در این مجمع حضور پیدا کردند.
میزان سود نقدی که در این مجمع در ازای هر سهم از سوی “شاراک” تقسیم شد برابر با ۶۹۰۰ ریال بود.
توسعه صنایع بهشهر در روز ۸ تیرماه مجمع خود را با حضور ۷۹،۲۳ درصدی سهامداران برگزار کرد، در پایان مجمع شرکت توسعه صنایع بهشهر به ازای هر سهم ۲۶۰ ریال سود تقسیمی تصویب کرد.
مجمع فوق‌العاده شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود به دلیل به حدنصاب قانونی نرسیدن برگزار نشد.
شرکت کشتیرانی آریا نیز در تاریخ ۸ تیرماه مجمع خود را برگزار کرد و سود نقدی بین سهامداران تقسیم نکرد.

source

توسط ecokhabari