ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی
بورس نیوز: دستورالعمل اشاره شده در راستای توسعه و ترویج شیوه‌های تامین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی در ۱۱ ماده و ۱ تبصره با همفکری بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی، صاحب‌نظران و کارشناسان، تهیه و به تصویب بانک مرکزی رسیده است.
گفتنی است، «کشاورزی قراردادی» روشی از تولید است که از طریق آن، تولیدکننده (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به صورت مستقیم یا از طریق تشکل تولیدی معین، بر اساس قرارداد با مجری طرح، به تولید محصول می‌پردازند) از طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می‌کند. تأمین مالی در کشاورزی قراردادی مشتمل بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشت و تهیه نهاده‌های تولید، تأمین مالی مجری با هدف تکمیل زنجیره ارزش، خرید نهاده‌ها، مواد اولیه، ماشین‌آلات و اقدامات توسعه‌ای و تأمین مالی در راستای ارایه خدمات آموزشی، فنی، توسعه‌ای، دانش‌بنیان و تحقیقاتی برای ایجاد ارزش افزوده در طرح خواهد بود. روش مذکور دارای مزایای متعددی از جمله موارد زیر است:
شفافیت تأمین مالی طرح‌ها و افزایش کارائی تخصیص منابع در بخش کشاورزی
حمایت از شکل‌گیری زنجیره‌های یکپارچه کشاورزی
حمایت از توسعه اشتغال روستایی با روش‌های غیر تورمی
کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی
حمایت از کشاورزان با استفاده از کمک‌های آموزشی، فنی و تأمین نهاده‌ها در ازای تنظیم قرارداد
امکان استفاده از قرارداد‌های کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات
کمک به امنیت غذایی کشور به‌واسطه افزایش پایداری تأمین نهاده‌ها

source

توسط ecokhabari