کاهش بدهی های خارجی ایران
بورس نیوز: گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمار‌های اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۰ نشان می دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند سال گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش همراه شده و به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. بدهی خارجی ایران در پایان اسفند ۱۳۹۹ معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بود.
میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز ۶.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، معادل یورویی بدهی خارجی ایران نیز در تاریخ مورد بررسی، حدود ۷.۸ میلیارد یورو است که ۵.۵ میلیارد یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و ۲.۲ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.
بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.
کاهش بدهی های خارجی ایران

source

توسط ecokhabari