معاون وزیر جهاد کشاورزی، خط قرمز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را حدود و ثغور طبیعت دانست و گفت: با مشارکت مردم، منابع طبیعی قوی‌تر می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، عباسعلی نوبخت، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی گفت: خط قرمز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حدود و ثغور طبیعت است که متعلق به بیت‌المال بوده، و کسانی که در تاراج آن دست دارند، قانون آن‌ها را رها نمی‌کند.
نوبخت با بیان اینکه با مشارکت مردم، منابع طبیعی قوی‌تر می‌شود، افزود: باید در خصوص جلب مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت سمن‌ها در اجرای طرح‌های منابع طبیعی و آبخیزداری توجه و اهتمام ویژه شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری متولی امنیت زیستی مملکت است و امنیت زیستی نقطه اتصال امنیت ملی و امنیت غذایی است.
نوبخت با اشاره به لزوم نتیجه محور بودن گزارش اقدامات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری تاکید کرد: ما متولی حفظ پوشش گیاهی هستیم، پوشش گیاهی کاربری‌های غیرقابل تبادلی دارد که اساسی‌ترین کاربری آن در حوزه آب است، بنابراین تمام فعالیت‌ها و بخش‌های منابع طبیعی و آبخیزداری باید در راستای ارتقای کمی و کیفی پوشش گیاهی باشد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari