افزایش 3درصدی تورم در 27 کشور دنیا
بورس نیوز: نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی موسسه ایپسوس نشان داد تورم برای سومین ماه متوالی در صدر مشکلات و نگرانی‌های مردم دنیا قرار داشته است. ۳۷ درصد مردم در ۲۷ کشور که هدف نظرسنجی ماه ژوئن قرار داشته‌اند گفته‌اند تورم مهمترین مشکلی است که کشورشان با آن مواجه است. این رقم نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است.
نگرانی از تورم در دنیا طی یازدهمین ماه متوالی افزایش یافته است. افزایش فزاینده نگرانی مردم دنیا از تورم در حالی است که با بحران هزینه‌های زندگی در دنیا مواجه هستیم و نرخ تورم در بسیاری از اقتصاد‌ها رو به افزایش دارد.
از جمله کشور‌هایی که تورم در آن‌ها مهمترین موضوع نگرانی مردم شده است عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، انگلیس، لهستان، آمریکا و ترکیه.
بر اساس این نظرسنجی مسائل اقتصادی مهمترین موضوع نگرانی مردم دنیا در ماه ژوئن بوده است و پس از تورم که با ۳۷ درصد در صدر قرار داشته است، فقر و نابرابری اجتماعی با ۳۱ درصد و بیکاری با ۲۸ درصد به ترتیب مهمترین عوامل نگرانی مردم بوده‌اند.
همچنین ۶۶ درصد مردم دنیا معتقدند اوضاع اقتصادی کشورشان، بد است. البته در برخی کشور‌ها مثل هند، اسپانیا و ایتالیا خوش‌بینی نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته است.
دو نفر از هر سه‌نفری که مورد سؤال قرار گرفته‌اند یعنی حدود ۶۴ درصد مردم دنیا گفته‌اند کشورشان در مسیر درستی هدایت نمی‌شود. این رقم برای کشوری مثل پرو ۹۲ درصد، آرژانتین ۸۵ درصد و آفریقای جنوبی ۸۱ درصد است.
درحالی که نگرانی‌ها از اوضاع اقتصادی افزایش یافته است شاهد کاهش نگرانی‌ها نسبت به کرونا بوده‌ایم. نگرانی مردم دنیا از کرونا برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و ۴ درصد نسبت به ماه می‌کمتر شده است.

source

توسط ecokhabari