انتصاب سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس
بورس نیوز: حسن فرج‌زاده، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.
فرجی‌نیا که سابقه ریاست اداره بازرسی کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار را در کارنامه فعالیت حرفه‌ای خود دارد، بیش از سه سال نیز مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترویسم شرکت سپرده گذاری مرکزی را برعهده داشت.
فرجی‌نیا که دانشجوی دکتری مهندسی مالی است، سابقه فعالیت در سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی سازی و شرکت ایران خودرو را دارد.
ایفای وظایف مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، حسن نظارت بر اقدامات واحد‌های مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت، مدون کردن اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم در حوزه عملیات مبارزه با پولشویی، دستیابی به ساز و کار‌های سیستمی هوشمند در حوزه تحت مسؤولیت و همکاری با سایر مراکز و مراجع مشابه با هدف هم‌افزایی و تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار است.
پیش از این صابر جعفروند آذر ریاست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت.

source

توسط ecokhabari