وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیرماه، دولت ۴۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان از بدهی‌های ایجاد شده در سال‌های قبل را تسویه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم به صورت مستمر و هفتگی گزارش میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت را ارائه داده که بیست و سومین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی کشور به تازگی منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال جاری باید ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.

بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سال‌های گذشته

عملکرد فروش اوراق بدهی در سال‌های ۹۴ تا ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:

بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سال‌های گذشته

طبق این جدول، میزان فروش اوراق دولتی از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده اما در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام شده، میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ کمتر از سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دولت باید در سال جاری ۱۷۱ هزار و ۹۸۹ میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال‌های قبل را بازپرداخت کند. طبق جدول زیر دولت تا پایان سال ۱۴۰۵ باید ۵۲۲ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت کند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۳۷ هزار میلیارد تومان بابت اصل و ۱۲ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان بابت سود اوراق بدهی منتشر شد در سال‌های قبل، پرداخت کرده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari