علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی گفت:هرگونه خدمات بانکی که نیاز به ارائه مدارک احراز هویتی مشتریان دارد با ارائه اصل مدرک و بدون اخذ کپی در شعب بانک‌ قابل اجراست.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari