اخبار خوش
بورس نیوز:  در این جلسه گزارش مبسوط هیأت مدیره توسط مدیرعامل این شرکت به مجمع ارائه شد. اهم موارد مطرح شده توسط سعدمحمدی در مجمع “ومعادن” به شرح زیر است:
– آنچنان که در خلاصه ارقام سودوزیان تلفیقی آمده است، سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ معادل ۱۷۳.۹۸۱.۰۰۲ میلیون ریال بوده است. این رقم افزایش ۵۴ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۵۶ درصدی سود خالص هر سهم را نسبت به سال مالی قبل در پی داشته است.
– جمع دارایی‌های شرکت در پایان سال مالی مذکور بر اساس جدول خلاصه ارقام ترازنامه تلفیقی معادل ۴۳۸.۸۶۵.۸۲۶ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی گذشته افزایشی معادل ۷۴ درصد را نشان میدهد.
– سود عملیاتی شرکت اصلی معادل ۱۳۵.۰۴۰.۳۷۶ میلیون ریال است که نسبت به سال مالی گذشته ۶۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
– بررسی روند تغییر قیمت سهام شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون افزایش حدود ۴۰ درصدی آن را نشان میدهد، در حالی که طی همین مدت شاخص کل بورس ۱۴ درصد رشد داشته است.
– از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، ارزش بازار “ومعادن” ۵۱ درصد رشد داشته است. ارزش بازار این شرکت در ۲۰ تیرماه سالجاری معادل ۱.۱۱۹.۹۳۰ میلیارد ریال بوده است.
– نسبت قیمت به NAV سهم  “ومعادن” در پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل ۶۱ درصد است.
– سود پایه هر سهم “ومعادن” در سال مالی مذکور ۱۶۴۲ ریال بوده و از افزایش ۵۴ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است.
– ۹۷ درصد پرتفوی شرکت را مجموعه‌های پذیرفته شده در بورس تشکیل می‌دهند.
– سهم گروه شرکت‌های هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ۵۷ درصد از تولید کنسانتره کشور، ۳۷ درصد از تولید کنسانتره، ۲۳ درصد احیاء مستقیم و ۱۳ درصد فولادسازی کشور می‌باشد.
– اهم پروژه‌های در دست اجرای شرکت در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۶۲۴ میلیون یورو در بخش ارزی و ۱۰۶ هزارمیلیارد ریال در بخش ریالی (مجموعا ۲۹۳ هزارمیلیارد ریال) هزینه داشته است.
– اهم پروژه‌های در دست برنامه ریزی شرکت برای سال ۱۴۰۱ مجموعا ۲۱۷ هزار میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت.
 بنابراین طی این دوسال مجموعه بزرگ “ومعادن” راهبری حدود ۵۰۰ هزارمیلیارد ریال را در کشور بر عهده دارد.
اخبار خوش «ومعادن» در گزارش مجمع عمومی سالیانه / افزایش ۵۶ درصدی سود هر سهم
اخبار خوش «ومعادن» در گزارش مجمع عمومی سالیانه / افزایش ۵۶ درصدی سود هر سهم
اخبار خوش «ومعادن» در گزارش مجمع عمومی سالیانه / افزایش ۵۶ درصدی سود هر سهم

source

توسط ecokhabari