انتشار صورت مالی سازمان بورس پس از مجعم
بورس نیوز: حسن فرج‌زاده، معاون اجرایی سازمان بورس در خصوص انتشار صورت‌های مالی بورس، اظهار کرد: سازمان بورس همیشه در طول زمان، رویه شفاف و بدون ابهامی را در انجام فعالیت‌های مالی خود داشته که گواه این موضوع نیز دریافت گزارش مقبول از نظر حسابرس است.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد فعالیت‌های سازمان بورس به نحو درست انجام شده و قوانین و مقرارت مالی تصویب شده از سوی مراجعی مانند شورای عالی بورس رعایت شده است.
معاون اجرایی سازمان بورس تصریح کرد: انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ نیز بعد از برگزاری مجمع و تصویب شورای عالی بورس انجام خواهد شد. این رویه ادامه دارد و نمی‌توان نقطه توقفی برای آن قائل بود.

source

توسط ecokhabari