مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون علت موجه در هیچ یک از شرکت‌های تابعه قابل قبول نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری اظهار کرد: حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون علت موجه در هیچ یک از شرکت‌های تابعه قابل قبول نخواهد بود و در صورت حذف بدون علت متقاضیان مسکن نهضت ملی با کارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تأکید بر پیشبرد طرح‌های نهضت ملی در حوزه مسکن و آماده سازی به صورت همزمان در شهرها، بیان کرد: شهرها در این مسیر از ظرفیت پیمانکاران و انبوه سازان بهره برده و صدرو پروانه برای ساخت شهرک‌ها را نیز با توجه به ضوابط و قوانین موجود در دستور کار قرار دهند.
وی گفت: مهمترین اقدامات در بخش پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن اعم از پالایش متقاضیان، تعریف طرح‌ها و زمین، انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی است که باید در تمامی شهرها با توجه به برنامه زمانبندی پیش رفته و در دستور کار قرار گیرد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari