بازار خودرو رقابتی نیست
بورس نیوز: مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چون بازار خودرو رقابتی نیست و در آن انحصار ایجاد شده  خودرو‌های خارجی مونتاژی در کشور ما نسبت به کشور‌های همسایه با قیمت بیشتری به فروش می‌رسند.
وی افزود: ممنوعیت واردات خودرو باعث شده عرضه و تقاضا همخوانی نداشته باشد و هر چقدر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت بالاتر می‌رود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: آیین نامه واردات خودرو در دست هیأت دولت است و باید در دولت تصویب شود تا به اجرا برسد، چنانچه واردات خودرو انجام شود بخشی از این افزایش قیمت تعدیل می‌شود.

source

توسط ecokhabari