دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌های بین‌المللی‌های کنسولی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم آنها) جهت اجرا ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اقتصادی و دارایی ایران، دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه‌ها، دفاتر سازمان‌های بین المللی‌های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی و دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم آنها) جهت اجرا ابلاغ شد.
این دستورالعمل موضوع تبصره (۸) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ماه سال ۱۴۰۰ مطابق صراحت قانون مذکور، به امضای حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است.
بنابراین گزارش، شرایط استرداد مالیات و عوارض پرداختی بنا بر این دستورالعمل به شرح زیر است:
– مالیات و عوارض پرداختی توسط دفاتر و اشخاص با ارسال مستندات خرید توسط وزارت، با رعایت مفاد این دستورالعمل قابل استرداد می‌باشد.
– تعیین میزان حداقل و حداکثر مبالغ مالیات و عوارض قابل استرداد و موارد غیرقابل استرداد بابت خرید کالاها و خدمات مشمول در راستای عمل متقابل کشورها و همچنین تأیید تابعیت و اقامت با وزارت می‌باشد.
به منظور استرداد مالیات و عوارض پرداختی، ارائه اصل صورتحساب، ضروری است.
تبصره: با اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی صادره در سامانه مودیان و دستورالعمل‌های صادره در این خصوص ملاک عمل برای استرداد خواهد بود.
– درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی بایستی در قالب فرم درخواست استرداد و جدول ضمیمه آن توسط اشخاص و دفاتر تکمیل و پس از تأیید وزارت به سازمان ارسال گردد.
تبصره: سرکنسولگری‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه‌های متبوع خود در تهران و همچنین کنسولگری‌های افتخاری مقیم با تابعیت غیرایرانی، نسبت به ارائه درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و ارسال مدارک مربوط به وزارت اقدام خواهند نمود.
– مالیات و عوارض پرداختی کارکنان / اشخاص دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و اعضای ایرانی دفاتر تابع این دستورالعمل نخواهد بود.
تبصره: در مواردی از استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش‌بینی نشده‌باشد، بر اساس اصل عمل متقابل و با تأیید و اعلام وزارت، با اشخاص رفتار خواهد شد.
در ادامه این گزارش می‌خوانیم، بنا بر دستورالعمل مذکور، تکالیف وزارت امور خارجه، سازمان امور مالیاتی، سفارتخانه‌ها و کارکنان آن‌ها و دفاتر سازمنان‌های بین المللی درخواست‌کننده استرداد به شرح زیر است:
– اشخاص و دفاتر موظفند پس از انقضای هر دوره مالیاتی فهرست صورتحساب‌های خرید کالاها و خدمات، را تهیه و به همراه اصل صورتحساب‌ها برای اخذ تأییدیه به وزارت امور خارجه ارسال نمایند.
تبصره ۱: چنانچه اشخاص و دفاتر نتوانند تا پایان دوره مالیاتی صورتحساب‌ها و فرم مذکور را تسلیم وزارت امور خارجه کنند، حداکثر تا پایان دوره مالیاتی بعد فرصت دارند مدارک را جهت بررسی و تأییدیه به وزارت ارسال کنند.
تبصره ۲: چنانچه صورتحساب‌ها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالیاتی بعد توسط وزارت امور خارجه به سازمان تسلیم گردد، مبالغ قابل استرداد پس از بررسی‌های لازم توسط سازمان، در دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد.
– وزارت امور خارجه موظف است حداکثر ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مزبور، مستندات را از حیث عمل متقابل، تابعیت و اقامت بررسی و میزان مالیات و عوارض پرداختی قابل استرداد مورد تأیید را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید.
– سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست استرداد مالیات و عوارض اشخاص و دفاتر، نسبت به بررسی اسناد و مدارک تسلیم شده اقدام و درصورتی‌که درخواست استرداد مالیات و عوارض پرداختی و اسناد و مدارک مربوط با مفاد این دستورالعمل انطباق داشته باشد، نسبت به واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و دفاتر به حساب اعلام شده توسط آنان اقدام و مراتب را به وزارت امور خارجه اعلام نماید.
تبصره: موارد غیرقابل استرداد نیز می‌بایستی به تفکیک صورتحساب، مشخص و در فرم گزارش رسیدگی مبالغ غیر قابل استرداد و جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیرقابل استرداد درج و به وزارت امور خارجه اعلام گردد.
– اصل صورتحساب پس از ممهور شدن به مهر (مالیات و عوارض پرداختی مسترد گردیده است) تحویل وزارت امور خارجه گردیده و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک شود.
گفتنی است، تاریخ اجرای این دستورالعمل از اول فروردین ماه سال هزار و چهارصد و یک می‌باشد..

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari