پتروشیمی فن آوران+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی فن‌آوران در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۷۶۳ میلیارد تومان شناسایی کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۲ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان به ثبت رساند.
“شفن” میزان درآمدی که طی خردادماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار خارج از کشور با ۵۱۸ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۶۸ درصد از درآمد ماهانه بود.
بیشتر بخوانید: عرضه ۳۳ هزار تن فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژی
درآمد ماهانه پتروشیمی فن‌آوران در خردادماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۶۵ درصد افزایش درآمد را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز یک درصد رشد را توانست طی این دوره به دست آورد، از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۱۶ درصدی روبه‌رو بود.
درآمد ماهانه شفن+بورس نیوز
بیشتر میزان درآمدی که شفن طی این دوره یک‌ماهه به دست آورد در اختیار «متانول صادراتی» با ۵۱۶ میلیارد تومان بود و «متانول (داخلی)» نیز با ۱۲۸ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرارگرفت، در خردادماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «اسید استیک (صادراتی)» با ۱۹ میلیون تومان در ازای هر تن تعلق گرفت.
مقدار فروش پتروشیمی فن آوران+بورس نیوز
پتروشیمی فن‌آوران در خردادماه مقدار فروش محصولات خود را برابر با ۹۲ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای خردادماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با ۲۴۰ هزارتن گزارش شد، مقدار فروش محصولات شفن در خردادماه نسبت به ماه گذشته ۷۶ درصد افزایش پیدا کرد.
بیشترین مقدار فروش محصول در اختیار «متانول (صادراتی)» با ۶۴ هزارتن بود، نرخ فروش این محصول در خردادماه ۸ میلیون تومان در ازای هر تن بود، نرخ فروش این محصول نسبت به ماه گذشته ۶ درصد کاهش یافته است.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari