بر اساس آمار منتشره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سال گذشته ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر با حمل و نقل عمومی در جاده ها تردد کردند که بیش از نیمی از آنها با اتوبوس مسافرت کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، اطلاعات آماری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ تعداد مسافرانی که با حمل و نقل عمومی در جاده‌ها تردد داشته‌اند، ۱۰۳ میلیون و ۳۶۴ هزار نفر بوده که سهم اتوبوس‌ها با ۵۶ میلیون و ۴۵۳ هزار نفر معادل ۵۷ درصد کل مسافران جاده‌ای که با خودروی شخصی سفر نکرده‌اند، است.
همچنین ۲۴ میلیون و ۳۰۲ هزار نفر معادل ۲۴ درصد مسافران جاده‌ای که با حمل و نقل عمومی در سال گذشته سفر کرده‌اند، با مینی بوس و ۲۱ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر معادل ۲۱ درصد هم با سواری کرایه جابه جا شده‌اند.
۵۵ درصد مسافران برای سفرهای درون استانی در سال گذشته اقدام کرده‌اند که متوسط پیمایش هر مسافر در سفرهای استانی، ۱۱۰ کیلومتر بوده است. ۴۵ درصد نیز سهم سفرهای برون استانی با حمل و نقل عمومی جاده‌ای بوده که متوسط پیمایش هر مسافر برون استانی، ۴۰۴ کیلومتر بوده است. به طور کلی متوسط پیمایش هر مسافر در کشور که با اتوبوس، مینی بوس یا سواری کرایه جابه جا شده‌اند، ۲۳۰ کیلومتر بوده است.
این در حالی است که میزان مصرف سوخت در سفرهای استانی بیش از سهمیه تعداد مسافران و معادل ۵۹ درصد و بوده و مصرف سوخت در سفرهای بین استانی تنها ۴۱ درصد بوده است.
۱۷ درصد مسافران جاده‌ای را شرکت‌های تعاونی و ۸۳ درصد را شرکت‌های خصوصی جابه جا کرده‌اند.
تعداد ناوگان فعال در حمل و نقل جاده‌ای مسافر ۶۸ هزار و ۶۵۹ دستگاه است که حدود ۱۴.۵ هزار دستگاه (۱۴ هزار و ۴۹۷ دستگاه) اتوبوس، حدود ۲۴ هزار دستگاه (۲۳ هزار و ۹۹۹ دستگاه) مینی بوس و ۳۰ هزار و ۱۶۳ دستگاه هم سواری کرایه است. ۲۱.۱ درصد ناوگان جاده‌ای مسافری در اختیار اتوبوس‌ها، ۳۵ درصد در اختیار مینی بوس‌ها و ۴۳.۹ درصد هم در اختیار سواری‌های کرایه است.
متوسط عمر ناوگان اتوبوس‌های بین شهری کشور ۱۲.۴۲ سال، مینی بوس‌ها ۲۵.۱ سال و سواری‌های کرایه ۱۱.۳ سال است. هیچ اتوبوس بالای ۴۰ سال در جاده‌ها تردد ندارند ولی ۸۲ دستگاه اتوبوس بالای ۳۰ سال در جاده‌ها تردد می‌کنند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari