رشد اقتصادی در همه فصول سال گذشته مثبت بود
بورس نیوز: جعفر مهدی زاده، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی اظهار کرد: این رشد با توجه به شرایط کلی اقتصاد و فشار‌های کشور‌های متخاصم به اقتصاد، عملکرد قابل قبول و مطلوبی است و خوش بینی‌هایی را در رابطه با ادامه این روند در سال جاری و سال‌های آتی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی در همه فصول سال ۱۴۰۰، مثبت بود، اضافه کرد: به جز بخش کشاورزی که متأثر از میزان نزولات جوی بوده، دیگر بخش‌های اقتصادی رشد مثبت داشته است.
مهدی زاده با اشاره به اینکه اطلاعات سال ۱۴۰۱ هنوز نهایی نشده است، ادامه داد: اطلاعات امسال به مجرد پردازش، منتشر و اطلاع رسانی می‌شود.
مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی درباره علل افزایش رشد اقتصادی گفت: در پی تلاش‌های موفق در واکسیناسیون عمومی، بخش خدمات، سهم خوب خود را در احیای رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به خوبی ایفاء کرد.
وی خاطرنشان کرد: رشد بخش خدمات در سال ۱۴۰۰، شش و نیم درصد بود ضمن اینکه در همه فصول رشد فزاینده و قابل قبولی را این بخش به خودش اختصاص داد.
وی با بیان اینکه بخش نفت هم در پی گشایش‌های صادرات و تولید نفت عملکرد خوبی را داشت، اضافه کرد: ده و یک دهم درصد رشد ارزش افزوده بخش نفت را داشتیم و بخش صنایع و معادن هم رشد مثبت داشته است.

source

توسط ecokhabari