صالح آبادی با اشاره به ضرورت اصلاحات اساسی نظام بانکی در برنامه هفتم توسعه گفت: برای اصلاح روابط متقابل دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و مشتریان نیازمند همکاری بخش‌های مختلف هستیم.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در همایش برنامه دوم گام انقلاب، در خصوص ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: با توجه به محورهای مهم که انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، به مقوله تأمین مالی، اصلاح نظام بانکی، استانداردهای بانکی در سطح دنیا و رسیدن بانک‌های ما به آن، اصلاح کفایت سرمایه و اصلاح رابطه بانک‌ها با دولت و بانک مرکزی از اهمیت برخوردار است.

وی گفت: در برنامه‌های قبلی شاهد انحرافاتی بودیم که درواقع بین آنچه محقق شده و در برنامه بوده تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت دارد آسیب شناسی از برنامه‌های قبلی داشته باشیم که چرا به اهداف نرسیدیم، نمی‌توان در برنامه، آرمان و آرزوها را بنویسم اما الزامات آن را به درستی مد نظر قرار ندهیم چراکه اهداف مورد نظر محقق نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: به نظر می‌رسد مرکزپژوهش‌های مجلس که در این امور پیشگام است باید آسیب‌شناسی دقیقی در برنامه‌های قبلی داشته باشد، باید اهدافی که پیش‌بینی می‌شود و الزامات رسیدن به آنها هم در برنامه‌های توسعه تدوین شود و روی کاغذ بیاید.
صالح آبادی همچنین با اشاره به خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد، اظهار کرد: برخی دستگاه‌های ما خلاءهای قانونی دارند که متأسفانه می‌گویند این موارد را در یکی از بندهای برنامه توسعه بیاوریم تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی درست نیست.
وی ادامه‌داد: در تدوین برنامه توسعه هم به بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کنیم. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متأسفانه در تأمین مالی، نگاه‌ها بانک پایه است.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاحات اساسی نظام بانکی در تدوین برنامه هفتم هستیم، تاکید کرد: یک سری روابط نیاز به اصلاح دارد که شامل روابط بانک‌ها با مشتریان، روابط بانک‌ها با بانک مرکزی و روابط دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها می‌شود. در این مورد به عزم جدی بخش‌های مختلف اعم از قوای سه‌گانه کشور نیازمندیم.
صالح آبادی همچنین تدوین استراتژی توسعه کسب و کار را از الزاماتی دانست که در تحقق کامل برنامه هفتم مؤثر است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari