سخنگوی دولت گفت: در دولت به سایر همکاران در سایر وزارتخانه‌ها پیشنهاد می‌دهم از ایده وزارت اقتصاد برای پیوند عرصه پژوهش و اجرا و همچنین تربیت مدیران گام دوم انقلاب الگو بگیرند.
به گزارش خبرنگار مهر علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اختتامیه مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصاد گفت: اکنون در گام دوم انقلاب، تحقق دولت اسلامی اصلی ترین گام برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. بدین منظور اولاً باید ساختار مطلوب دولت اسلامی شکل بگیرد و ثانیاً کارگزاران دولت که مبتنی بر آن اهداف می‌توانند راهبری کنند شکل بگیرد.
وی افزود: این دوره‌ها قدم مهمی برای بحث دوم است زیرا تا این کارگزاران نباشند ساختارهای مطلوب هم شکل می‌گیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: مسئله اول اشراف بر مسائل است باید در امور اقتصادی ایران شناخت کامل و فرایند تحول و تطور اقتصاد را بدانیم و اگر ندانیم دچار جهل مرکب می‌شویم زیرا فکر می‌کنیم می‌دانیم ولی نمی‌دانیم.
وی افزود: بحث دیگر اشراف به مسائل خود اقتصاد ایران است مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بومی خود کشور هستند و باید راهکار متناسب با آنها شناسایی شود.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصاد ایران خیلی خوب است گفت: این حجم از تحریم‌های به قول خودشان فلج کننده اگر بر سر کشورهای همسایه می‌آمد معلوم نبود چه می‌شد، زیرا الان هم با تکانه‌های کوچکی تورم‌های شدید را در حال تجربه هستند.
به گفته بهادری جهرمی مسئله دیگر در سیاست گذاری اقتصادی اجرا و اشراف بر فرایندهای اجرا تصمیم گیری و تصمیم سازی و تعامل با سایر دستگاه‌های مجری است.
سخنگوی دولت افزود: نکته پایانی اشراف به مباحث و فرآیندهای روز دنیاست ده سال دیگر ممکن است ما در جاهایی باشیم که هنوز ساختار آن در دولت شکل نگرفته باشد بنابراین باید سعی کنیم آینده را حدس بزنیم ببینیم و آن را بسازیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئله جامعیت و جامعه نگری در سیاستگذاری اهمیت دارد گفت: ممکن است برخی از تصمیمات از نظر اقتصادی درست باشد اما از نظر اجتماعی یا سیاست اشتباه باشد سیاستی درست است که بتواند با گفتمان مشترک حوزه‌های دیگر به پاسخ مشترک برسد قطعاً در سیاستگذاری جامعیت یک ضرورت است.
بهادری جهرمی در پایان تأکید کرد: در دولت به سایر همکاران در سایر وزارتخانه‌ها پیشنهاد می‌دهم از این ایده وزارت اقتصاد برای پیوند عرصه پژوهش و اجرا و همچنین تربیت مدیران گام دوم انقلاب الگو بگیرند.
گفتنی است نخستین مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی که به همت وزارت اقتصاد دوره‌های آموزشی برای دانشجویان درن ظر گرفته بود، امروز با حضور وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت به کار خود پایان داد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari