یک میلیون هکتار زمین کشاورزی ونزوئلا در اختیار ایران
بورس نیوز: محسن کوشش تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور درخصوص نقش شرکت‌های دانش بنیان در تحقق شعار سال مبنی بر توسعه اشتغال اظهار کرد: نفس برگزاری چنین نمایشگاهی قطعا حرکت رو به جلویی است، از همه مهم‌تر باورپذیری ورود بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عرصه‌های اقتصادی است.
وی افزود: امسال می‌بایست شرکت‌های دانش بنیان مورد توجه قرار می‌گرفتند که این نمایشگاه هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. توجه به شرکت‌های دانش بنیان از روی تبلیغات نیست بلکه این شرکت‌ها به ظهور و بروزی رسیده اند که حتی در فرمایشات مقام معظم رهبری هم در ابتدای سال نقش ویژه‌ای دارند. یعنی ارزش افزوده‌ی ایران اسلامی با حضور شرکت‌های دانش بنیان وارد مرحله‌ی جدیدی در دنیا می‌شود و آثار و نتایج آن هم در بسیاری از کشور‌ها مانند کشور‌های امریکای جنوبی مشهود است.
وی خاطرنشان کرد: اگر ما امروز شاهد این هستیم که در ونزوئلا یک میلیون (هکتار) زمین کشاورزی در اختیار ایران قرار می‌گیرد آن هم در وضعیتی که ما می‌بینیم مشکل ذخایر استراتژیک در دنیا وجود دارد، نشان دهنده‌ این است که ایران قوی و بزرگ به سطحی از تبادلات دانشی رسیده که کشور‌های دیگر سراغ آن می‌آیند که این موضوع قطعا نشان دهنده‌ دانش فنی همین شرکت‌های دانش بنیان است که در سطح بین المللی هم بروز دارد.

source

توسط ecokhabari