تصاویر کشف ۳۰ کانتینر مخفی پس از ۱۳ سال در گمرک بوشهر در حضور محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه را مشاهده میکنید.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari