سامانه
بورس نیوز: احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: سامانه ستاره یک نو آوری بین نهادی است که این شرایط را برای مردمی که دارایی‌هایی را داشته بتوانند آن را به عنوان وثیقه در بانک‌ها و یا نظام قضایی استفاده کنند.
وی افزود: این تازه گام اول است و بعد موارد دیگر مانند گواهی‌های خزانه، گواهی سکه بر آن افزوده می‌شود تا بدون کاغذ بازی بسیاری از مشکلات قابل رفع مردم حل شود. دو بانک قرض الحسنه و بانک ملی بانک‌هایی هستند که به این سامانه متصل و اقدامات را برخط انجام می‌دهند، اما در آینده بانک‌های بیشتری به این سامانه اضافه خواهند شد.

source

توسط ecokhabari