برنامه حضور شرکت‌ها در مجمع عمومی طی ۳ روز آینده+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت‌هایی که در تاریخ نهم تا یازدهم مردادماه سال ۱۴۰۱ به مجمع عمومی میروند شامل شرکت‌های صنعتی دوده فام، صنایع کاغذ سازی کاوه، تولیدی و صنعتی درخشان تهران، سرمایه گذاری نیروگاهی ایران- سنا، سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز، داروسازی قاضی، داروسازی تهران شیمی، بورس اوراق بهادار تهران، گروه صنعتی و معدنی امیر، فولاد مبارکه اصفهان، ماداکتو استیل کرد، صنایع کشاورزی و کود زنجان، بیمه دانا، بانک دی، کشت و صنعت پیاذر و بانک قرض الحسنه رسالت میشوند.
شرکت‌هایی که از آن‌ها نام برده شد مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوقالعاده‎ خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئتمدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.
شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
شرکت صنعتی دوده فام در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شد که در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری نکرد و مجمع با تنفس روبرو گردید، با توجه به با توجه به عدم دریافت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ مجمع ضمن اعلام تنفس، تاریخ جلسه بعد را ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ در همین مکان و ساعت تعیین نمود.
“شصدف” در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۱۷۰ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی حسابرسی نشده، در ازای هر سهم ۲،۴۲۹ ریال سود حاصل کرد.
مجموع درآمد عملیاتی که “شصدف” طی یک سال اخیر به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۵۹ میلیارد تومان بود، مجموع درآمد‌هایی که طی این دوره شناسایی شد نسبت به دوره مشابه ۹۹ درصد افزایش پیدا کرد.
“شصدف” از ۹۶۷ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد بین سهامداران خود سود نقدی ۶۸۰ ریالی (معادل ۷۰ درصد) پرداخت کرد.
صنایع کاغذ کاوه در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغبر ۳۳ میلیون تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۴۷۰ ریال سود شناسایی کرد.
درآمد‌های عملیاتی که “چکاوه” طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۳۳۵ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۵۲ درصد رشد پیدا کرد.
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع فوق‌العاده حضور پیدا کنند.
“چکاوه” از ۴۶۸ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد معادل ۸۵ درصد به سهامداران خود سود پرداخت کرد.
فولاد مبارکه اصفهان در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را بالغبر ۷۵ هزار و ۵۵۲ میلیون تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۲،۵۷۹ ریال سود شناسایی کرد.
درآمد‌های عملیاتی که “فولاد” طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۸۸ درصد رشد پیدا کرد.
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردیده تا در این مجمع فوق‌العاده و عادی سالیانه در تاریخ ۱۱ مردادماه حضور پیدا کنند.
“فولاد” از ۱،۳۰۶ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد معادل ۳۱ درصد به سهامداران خود سود پرداخت کرد.
بیمه دانا در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ به زیان رسید و این میزان زیان خالص بالغبر ۲ هزار و ۸۲۶ میلیون تومان به ثبت رسید و بر اساس این صورت مالی، در ازای هر سهم ۱،۴۵۳ ریال زیان شناسایی کرد.
درآمد‌هایی که “دانا” طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۶ هزار و ۳۲۷ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۱۸ درصد رشد پیدا کرد.
“دانا” از ۲۵۰ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد معادل ۲۰ درصد به سهامداران خود سود پرداخت کرد، اکنون تنفس مجمع عمومی سالیانه این شرکت بیمه‌ای در تاریخ ۱۱ مردادماه برگزار خواهد شد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari