هشدار رئیسی به دستگاه های دولتی
بورس نیوز: سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: ترجیح دولت، توسعه افقی شهرهاست، نه بلندمرتبه سازی.
وی همچنین از مسئولان وزارت راه و شهرسازی خواست که در محل طرح‌های عمرانی روزشمار نصب شود تا مردم بر روند اجرای این پروژه‌ها نظارت کنند.
رئیس جمهور با دستگاه‌های دولتی نیز اتمام حجت کرد و متذکر شد این دستگاه‌ها فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارند اراضی در اختیار خود را برای تولید مسکن واگذار کنند.
آیت الله رئیسی هشدار داد در صورتی که دستگاهی حاضر نشود زمین‌های خود را به منظور ساخت مسکن برای مردم اختصاص دهد، مالکیت همه این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند خواهد خورد.
رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی دستور داد علاوه بر ساخت مسکن، به مردم «زمین به شرط ساخت مسکن» هم واگذار کند تا خودشان ساخت مسکن را آغاز کنند.

source

توسط ecokhabari