بارش‌های تابستانی شدید اتفاق افتاده در مجموع ۶ میلیارد متر مکعب آب به همراه داشتند که از به صورت زیرزمینی و سطحی در سازه‌های طبیعی و دست‌ساز ذخیره شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بازه فعالیت سامانه بارشی در روزهای اخیر، ورودی کل به مخازن سدها بر اساس آمار دبی پایه و ورودی متأثر از بارش برابر با ۱۲۸۸ میلیون مترمکعب بوده است.
علاوه بر این ۴۷۲۷ میلیارد متر مکعب آب نیز در سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین در محل‌های ذخیره طبیعی نظیر تالاب‌ها ذخیره شده تا مجموعاً ۶۰۱۵ میلیارد متر مکعب مجموع آورد آبی بارش‌های تابستانی اخیر باشد.
بیشترین تأثیر در افزایش ورودی‌های سیلاب اخیر، در سدهای استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده است.
براین اساس در استان سیستان و بلوچستان سد پیشین، ۶۱ میلیون متر مکعب؛ سد زیردان ۵۴ میلیارد متر مکعب؛ سد ماشکید علیا ۲۲ میلیارد متر مکعب افزایش ورودی داشته‌اند. همچنین در استان هرمزگان سد جگین، ۷۱ میلیارد متر مکعب؛ سد استقلال ۱۴ میلیارد متر مکعب و سد شمیل ونیان ۱۲ میلیارد متر مکعب افزایش ورودی داشته‌اند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari