سیاهی زغال‌سنگ‌ها برای درآمد ماهانه کپرور+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت فرآوری زغال‌سنگ پروده طبس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های ثبت‌شده طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۷۳ میلیارد تومان گزارش کرد، میزان درآمدی که این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه شناسایی کرد برابر با ۳۱۹ میلیارد تومان بود.
درآمد‌های عملیاتی این شرکت معدنی از فروش محصولات در بازار داخل کشور به دست آمد، همچنین سرمایه اعلام‌شده از سوی این شرکت معدنی ۱۷۱ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
“کپرور” نسبت به ماه گذشته شاهد اُفت ۵ درصدی درآمد‌های عملیاتی خود از فروش محصول زغال سنگ کنسانتره کک شو بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۳ درصد افزایش درآمد ماهانه را تجربه کرد، میزان درآمد ماهانه‌ای که در تیرماه به دست آمد نسبت به میانگین ماهانه طی ۳ ماه گذشته ۱۱ درصد پایین‌تر بود.
سیاهی زغال‌سنگ‌ها برای درآمد ماهانه کپرور+بورس نیوز
مقدار فروش محصول «زغال‌سنگ کنسانتره کک‌شو» شرکت فرآوری زغال‌سنگ پروده طبس در تیرماه برابر با ۱۸ هزار و ۴۸۲ تن بود و همان‌طور که گفته شد تمامی درآمد شرکت از طریق فروش محصولات در بازار داخلی بود و طی ۴ ماه گذشته هیچ‌گونه فعالیتی در بازار خارج از کشور نداشته است.
این شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه ۱۴۰۰ درمجموع ۷۵ هزار و ۶۴۱ تن فروش داشت که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته نیز تغییر چشمگیری را به دنبال نداشت و به همین مقدار فروش را تجربه کرد.
نرخ فروش محصول «زغال‌سنگ کنسانتره کک شو» که تنها محصول این شرکت معدنی است، در تیرماه حدود ۴ میلیون تومان در ازای هر تن شناسایی شد که نسبت به ماه گذشته با کاهش نرخ فروش روبه‌رو بود.
پایاتن مطلب

source

توسط ecokhabari