سامانه مودیان ابزاری برای پیشگیری از فرار مالیاتی است
بورس نیوز: محمد رزاقی، کارشناس مسائل مالیاتی درباره تاثیرات مثبت اقدامات مالیاتی دولت اظهار کرد: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ابزاری برای پیشگیری از فرار مالیاتی است. البته پیش از این هم چنین ابزاری در اختیار دولت وجود داشت، منتها نتیجه آن در اجرا رضایت بخش نبود. قانون این کار را به طور حتم تسهیل خواهد کرد و این امیدواری وجود دارد که نتایج مثبتی به لحاظ رعایت عدالت در جامعه به دست آید.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شفاف‌سازی در امور اقتصادی کشور و وضعیت مالی فعالان در این حوزه است، زیرا این سامانه توانایی انعکاس فعالیت‌های آنان را دارد. به این صورت که داد و ستد‌ها و معاملات روشن خواهد شد، بنابراین همانطور که اشاره شد، به دنبال آن از فرار‌های مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این کارشناس امور مالیاتی گفت: علاوه بر مسئله شفاف‌سازی باید این نکته را هم در نظر داشت که ابزار سامانه مودیان کمک خواهد کرد تا واقعیات محرز شود، بنابراین دولت در نتیجه این تصمیم از بحث کسری بودجه مصون خواهد ماند، زیرا به درآمدزایی منجر می‌شود.

source

توسط ecokhabari