جلب اعتماد در بورس با تاکتیک خودرو
بورس نیوز: مرتضی علی اکبری، مدیرعامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با موضوع بررسی صنعایع معدنی در این روز‌های اقتصاد ایران مهمان بورسان بودند. ایشان وضعیت شرکت‌ها را از نظر تولید امیدوارکننده و مناسب میدانستند، ولی شرکت‌های ایرانی به دلیل اشباع بازار داخل و همچنین عوارض صادراتی که برای آن‌ها گذاشته شده متاسفانه در فروش موفق نبودند.
ضعف زیرساخت‌ها مانند آب، برق و گاز نیز باعث شده که شرکت‌ها نتوانند ظرفیت‌های تولیدی خودشان را به نحو مناسب استفاده نمایند. در حوزه بازار سرمایه نبود اعتماد را مهمترین عامل ضعف در این روز‌های بورس می‌دانند. ایشان امیدوارند اگر کاری توسط سازمان بورس برای اعتماد بخشی در حال انجام است با اطلاع رسانی مناسب، بازار سرمایه آگاه شود.
معصومه طاهرخانی کارشناس بازار سرمایه در مورد عملکرد صنعت اوره در بهار ۱۴۰۱ توضیحاتی ارائه کردند.
هم اکنون شاخص کل متعادل مثبت است. ارزش معاملات ۶۳۰ میلیارد تومان و فضای عمومی بازار سرمایه متعادل مثبت می‌باشد. صنعت خودرو به عنوان پیشران امروز بازار سرمایه عمل کرده است.

source

توسط ecokhabari