ماجرای تخصیص ۳۰‌ درصد سود سهام عدالت به توسعه استان ها چیست؟
به گزارش بورس نیوز، یکی از دغدغه های برخی سهامداران عدالت، طرح موضوع تخصیص ۳۰ درصد از سود سهام عدالت به توسعه استان ها است.
پیمان حدادی دستیار ویژه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور سهام عدالت در گفتگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: اصلاً قرار نیست از سودی از این بابت کسر شده یا اضافه شود. در حال حاضر طبق آیین نامه آزادسازی سهام عدالت، هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت می‌توانند ۳۰ درصد از پرتفوی شرکت را فروخته و در طرح های مختلف از جمله طرح‌های همان استان، سرمایه گذاری کنند. اما احتمالا فروش ۳۰ درصد پرتفوی سهام عدالت که عدد بسیار بزرگی هم هست، منتفی خواهد شد. با منتفی شدن فروش ۳۰ درصد از پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، مدیران این شرکت باید منابعی در اختیار داشته باشند تا با سرمایه‌گذاری آن منابع، سودآوری داشته باشند. یکی از چند پیشنهاد مطرح شده برای تامین منابع، این بوده که این منابع از محل ۳۰ درصد سود سالانه سهام عدالت تامین گردد که البته ۳۰ درصد از سود سهام عدالت بسیار کمتر از رقمی است که در صورت فروش ۳۰ درصد از پرتفوی سهام عدالت شرکت های سرمایه گذاری استانی، تامین می شد.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، در بحث سرمایه گذاری شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت روی طرح های مختلف، باید روی عملکرد مدیران این شرکت‌ها و سرمایه گذاری های انجام شده (چه در همان استان و چه در سایر استان ها) نظارت شود ‌و در این خصوص دستورالعملی هم در حال تهیه است. موضوع مهم اینجاست که سهامداران عدالت که روش غیر مستقیم را برای مدیریت پرتفوی خود برگزیده اند، سهامدار یک شرکت سرمایه گذاری محسوب می شوند. به همین دلیل هم سودی که سهامداران این شرکت ها دریافت می کنند، سود حاصل از تمام فعالیت های شرکت خواهد بود. در حال حاضر، سود شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت از محل سود تقسیمی ۳۶ شرکت سرمایه پذیر که در پرتفوی سهام عدالت وجود دارند، محقق شده است. طبیعی است که در شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت همچون سایر شرکت های سرمایه گذاری، ممکن است در مجمع تصمیم به تقسیم بخشی از سود بگیرند و اینطور نیست که همچون سال های گذشته، تمام سود شناسایی شده سهام عدالت بین سهامداران عدالت(روش غیر مستقیم) توزیع گردد. البته کل سود تقسیمی ۳۶ شرکت پرتفوی سهام عدالت بین سهامدارانی که روش مستقیم را برگزیده اند، توزیع خواهد شد. البته اجرای این طرح منوط به تصویب در شورای عالی بورس خواهد بود. 
 

source

توسط ecokhabari