کاهش مقدار فروش ۲۴ درصدی پاکسان+بورس نیوز
بورس نیوز:
پاکسان در گزارش صورت مالی میاندوره‌ای تلفیقی ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری درآمد عملیاتی خود را ۹۱۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، همچنین طی دوره مشابه سال گذشته مجموع درآمد‌های عملیاتی از این بخش بالغ‌بر ۹۴۵ میلیارد تومان بود و اکنون شاهد اُفت ۳ درصدی درآمد عملیاتی بوده است.
زیان عملیاتی که “شپاکسا” طی این دوره ۶ ماهه از خود بر جای گذاشت برابر با ۷۹ میلیارد تومان بود و این در صورتی است که در سال مالی گذشته این شرکت با سود عملیاتی ۷۴ میلیارد تومان روبه‌رو بوده است.
“شپاکسا” در گزارش صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال جاری (حسابرسی نشده) میزان زیان خالص خود را ۱۴۲ میلیارد تومان به ثبت رساند و همچنین در ازای هر سهم ۱۵۴ ریال زیان خالص حاصل کرد، این شرکت طی دوره مشابه سال گذشته سود خالص ۴۵ میلیارد تومانی را از خود باقی گذاشته بود اما؛ طی این دوره با زیان خالص دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کاهش مقدار فروش ۲۴ درصدی پاکسان+بورس نیوز
مجموع دارایی‌های “شپاکسا” تا پایان خردادماه سال جاری به ۲ هزار ۳۸۲ میلیارد تومان رسید که کاهش ۴ درصدی را در مقایسه پایان سال مالی گذشته به دست آورد، بیشترین میزان دارایی متعلق به بخش «دارایی‌های جاری» با ۴۵ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان بود.
سرمایه اعلام‌شده از سوی “شپاکسا” ۹۲۲ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته افزایش ۷۵۴ درصدی دست‌یافت اما؛ با این‌ حال زیان ۱۵۴ ریال زیان در ازای هر سهم شناسایی کرد، سود انباشته این شرکت نیز طی این دوره ۱۷۷ میلیارد تومان به ثبت رسید.
شرکت پاکسان طی دوره ۶ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۴۰۱ مقدار فروش محصولات خود را ۴۳ هزار و ۲۷۶ تن اعلام کرد که در مقایسه با ۶ ماهه سال مالی گذشته کاهش ۲۴ درصدی را به دنبال داشت به‌گونه‌ای که در سال گذشته تقریباً ۵۷ هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند.
“شپاکسا” در این دوره محصولات خود را در بازار‌های داخل و خارج از کشور به فروش رساند و طی این ۶ ماه سهم بازار داخل کشور ۲۶ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari