اصلاح دستورالعمل تاسیس، فعالیت و اساسنامه مشاور سرمایه گذاری
بورس نیوز: رضا نوحی، سرپرست مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی از ابلاغ اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل تاسیس و فعالیت و اساسنامه مشاور سرمایه گذاری خبر داد.
گفتنی است، اصلاحات مذکور به منظور تسهیل راه اندازی شرکت‌های مربوطه و تصمیم گیری در خصوص دستورالعمل به شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری فعال و کلیه متقاضیان دریافت مجوز تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذار صورت گرفته است.
اصلاح دستورالعمل تاسیس، فعالیت و اساسنامه مشاور سرمایه گذاری

source

توسط ecokhabari