واریز وام ازدواج ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک
بورس نیوز: علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: وام ازدواج از زمان کامل بودن مدارک حداکثر ۱۰ روز باید به حساب متقاضیان واریز شود. در غیر این صورت آن بانک تخلف کرده و باید به هیات مرکزی بانک گزارش داده شود.
صالح‌آبادی تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف، موارد را به سامانه‌های ارتباطی بانک مرکزی اعلام کنند.
وی درباره اینکه آیا شورای عالی پول و اعتبار علاوه بر موضوع نرخ سود بین بانکی و کنترل تورم به مکانیزم افزایش سود سپرده هم فکر کرد، گفت: هنوز جمع‌بندی خاصی در شورای پول و اعتبار اتفاق نیفتاده و به محض انجام شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.
رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در کشور‌های مختلف با وقوع تورم جهانی نرخ سود بانکی را اصلاح کردند و این کار در کنترل تورم جهانی موثر بود.
وی ادامه داد: حتی روسیه نرخ سود خود را اصلاح کرد و با ایحاد تعادل مجددا نرخ سود کاهش یافت و ما هم باید آن را بررسی کنیم.
رییس بانک مرکزی درباره مزیت‌های ثبت سفارش با استفاده از رمز ارزها، گفت: این موضوع اواخر سال گذشته یین بانک مرکزی و وزارت صمت تفاهم شد.

source

توسط ecokhabari