در یک سالی که از فعالیت دولت سیزدهم می گذرد، وزارت راه و شهرسازی توانسته ۲۲۷۹ کیلومتر انواع راه از جمله ۱۲۹ کیلومتر آزادراه و ۵۵۱ کیلومتر بزرگراه احداث کند.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از اصلی ترین شعارهای دولت سیزدهم، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی در راستای توسعه محورهای ترانزیتی است.
در برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم آمده: «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی و نگهداری آن» و «توسعه کریدورهای بین المللی شمال-جنوب و شرق-غرب و روانسازی ترانزیت»؛ در همین راستا، وزارت راه و شهرسازی دز یک سال اخیر اقدام به توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای کرده که مجموع راه‌های احداث شده به ۲۲۷۹ کیلومتر می‌رسد.
در یک سال اخیر ۱۲۹ کیلومتر آزادراه ساخته شده که با این میزان محور جدید، کل آزادراه‌های کشور به ۲۷۲۶ کیلومتر رسیده است.
طول آزادراه‌های ساخته شده در دولت سیزدهم، معادل یک درصد رشد نسبت به متوسط ۵ ساله اخیر بوده است.
در مدت مذکور (یک ساله فعالیت وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم)، ۵۵۱ کیلومتر بزرگراه احداث شده که با این متراژ بزرگراه، طول کل بزرگراه‌های کشور به ۱۹ هزار و ۲۸۲ کیلومتر رسیده است.
این در حالی است که فعالیت بزرگراه سازی دولت سیزدهم، ۹ درصد رشد نسبت به متوسط ۵ ساله گذشته داشته است.
همچنین در این یک سال، ۱۸۴ کیلومتر راه اصلی احداث و مجموع راه‌های اصلی کشور به ۲۵ هزار و ۱۹۳ کیلومتر رسید؛ رشد راه سازی در یک ساله دولت سیزدهم رشدی معادل ۵ درصد متوسط ۵ ساله اخیر را نشان می‌دهد.
احداث ۱۴۱۵ کیلومتر راه روستایی نیز نتیجه عملکرد دولت سیزدهم در حوزه راه سازی بود که به افزایش طول راه‌های روستایی کشور به ۱۳۵ هزار و ۵۴۱ کیلومتر منجر شد؛ رشد ساخت راه‌های روستایی در دولت سیزدهم، ۱۲ درصد نسبت به متوسط ۵ ساله اخیر بوده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari