پرداخت بیش از 14 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات
بورس نیوز: محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن اظهار کرد: از مجموع واریزی به حساب سازندگان، ۱۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۱۴ هزار ۶۷۱ میلیارد تومان از محل تسهیلات است.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: تاکنون حدود ۳۱۹ هزار واحد به بانک برای پرداخت تسهیلات معرفی شده که با ۱۲۵ هزار واحد آن‌ها قرارداد امضا شده است.

source

توسط ecokhabari