کاهش ۱۲۲ میلیارد تومانی درآمد زاگرس در تیرماه+بورس نیوز
بورس نیوز:
پتروشیمی زاگرس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به تیرماه سال ۱۴۰۱ مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۲ هزار و ۵۵۴ میلیارد تومان شناسایی کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه سال جاری نیز میزان درآمد‌های تجمیعی خود را ۹ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان به ثبت رساند.
کاهش ۱۲۲ میلیارد تومانی درآمد زاگرس در تیرماه+بورس نیوز
“زاگرس” میزان درآمدی که طی تیرماه سال جاری اعلام کرد از فروش محصولات در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود که بیشترین درآمد را از فروش محصولات در بازار خارج از کشور با ۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان کسب کرد، این میزان درآمد دربرگیرنده ۹۵ درصد از درآمد ماهانه بود.
درآمد ماهانه پتروشیمی زاگرس در تیرماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۵ درصد کاهش را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۵۴ درصد رشد را توانست طی این دوره به دست آورد، از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز میزان درآمد‌های این پتروشیمی با رشد ۳۳ درصدی روبه‌رو بود.
کاهش ۱۲۲ میلیارد تومانی درآمد زاگرس در تیرماه+بورس نیوز
بیشتر میزان درآمدی که زاگرس طی این دوره یک‌ماهه به دست آورد در اختیار «متانول (صادراتی)» با ۲ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان بود و «متانول (داخلی)» نیز با ۱۰۹ میلیارد تومان در جایگاه بعدی قرارگرفت، در تیرماه عنوان بیشترین نرخ فروش نیز به «متانول (صادراتی)» با ۸ میلیون و ۴۰۰ هزارتومان در ازای هر تن تعلق گرفت.
همان‌طور که گفته شد بازار هدف شرکت پتروشیمی زاگرس مربوط به خارج از کشور است و محصولی که در این بازار به فروش می‌رساند متعلق به متانول است، از ابتدای سال مالی تاکنون که ۴ ماه از آن می‌گذرد حدود ۹ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از فروش این محصول داشته است.
پتروشیمی زاگرس در تیرماه مقدار فروش محصولات خود را بالغ‌بر ۴۰۰ هزارتن اعلام کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه نیز مقدار فروش محصولات این پتروشیمی برابر با یک میلیون و ۴۹۱ هزارتن گزارش کرد، مقدار فروش محصولات زاگرس در تیرماه نسبت به ماه گذشته ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.
کاهش ۱۲۲ میلیارد تومانی درآمد زاگرس در تیرماه+بورس نیوز
بیشترین مقدار فروش محصول در اختیار «متانول (صادراتی)» با ۲۸۹ هزارتن بود، نرخ فروش این محصول همان‌طور که گفته شد ۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد کاهش پیدا کرد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari