رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: به هیچ عنوان امضا فروشی توسط اعضای نظام مهندسی ساختمان را قبول ندارم.
به گزارش خبرنگار مهر، رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران گفت: به هیچ عنوان امضا فروشی را قبول ندارم چراکه این اقدام قبول مسئولیت است و با توجه به آنکه مهندس برگه‌ای را امضا تمامی مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد بنابراین به هیچ عنوان برگه‌ای که برای آن مشکل ساز باشد امضا نمی‌کند.
به گفته این مقام مسئول، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی تعداد کرسی‌های صندلی ا ش در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور کاهش یافته این در حالی است که این سازمان بیشترین حق عضویت را به شورای عالی مرکزی واریز می‌کند و تعداد نمایندگان ما در این بخش از ۵ عضو به یک عضو کاهش یافته است.
وی ادامه داد: تمامی خدمات الکترونیکی از طریق سامانه یکپارچه و برخط اقدام به صدور خدمات می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اطلاعات خود را بارگذاری کرده اند.
کرمی گفت: برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن ما تخفیف‌های ۵۰ درصدی در نظر گرفته ایم و تمامی این پروژه‌ها را تضمین کیفیت می‌کنیم
قیمت تمام شده ساخت نهضت ملی مسکن ۱۰ میلیون تومان است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دیوان عدالت اداری دریافت هزینه ۲۰ میلیون تومانی را لغو کرده و هم‌اکنون شورای مرکزی در حال پیگیری برای لغو آن است.
رامین کرمی گفت: قیمت تمام‌شده ساخت نهضت ملی مسکن با تمامی امکانات از جمله پکیج و کابینت حدود متری ۱۰ میلیون تومان و هم اکنون بدون امکانات حدود ۷ تا ۸ میلیون است و اگر مسئولی این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد در جریان بازار مسکن نیست.
به گفته رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران دیوان عدالت اداری هزینه‌های صدور شناسنامه فنی و ملکی را ابطال کرده است و شورای مرکزی استان در حال پیگیری برای لغو این حکم است چراکه در بسیاری از کشورهای خارجی ۵ تا ۷ درصد از قیمت ملک را شامل می‌شود و در ایران برای صدور شناسنامه فنی و ملکی ۲۰ میلیون تومان هزینه دریافت می‌شد که با حکم دیوان عدالت اداری هم اکنون در تهران رایگان صادر می‌شود. این شاخص در ایران کمتر از نیم درصد است.
وی تصریح کرد: بحث صدور پروانه ساختمانی به‌صورت ۲ مرحله‌ای در حال پیگیری است که این طرح به پیشنهاد شهرداری در حال بررسی است. پروانه ابتدایی شامل طرح و مجوز اولیه که شهرداری ظرف مدت ۱۰ روزه انجام می‌دهد و مرحله دوم شروع به عملیات ساختمانی و مجری ذی صلاح است.
هزینه صدور شناسنامه فنی و ملکی رایگان شد
کرمی گفت: صدور جواز ساخت از ۴۰ میلیون متر مربع در آخرین سال دولت دهم به ۱۳ میلیون مترمربع در ۹۹ کاهش یافت این در حالی است که تعداد مهندسان در طی چند سال اخیر افزایش یافته است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari