روند صعودی
بورس نیوز:
بانک سینا در گزارش فعالیت ماهانه خود که منتهی به تیرماه ۱۴۰۱ است، مجموع میزان درآمدی که از بخش تسهیلات اعطایی شناسایی کرد مبلغی بالغ‌بر ۵۱۵ میلیارد تومان بود، همچنین طی ۴ ماهه سپری‌شده از سال مالی نیز درآمدی که از تسهیلات اعطایی به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۹۸۱ میلیارد تومان بود.
مبلغی که بانک سینا در چهارمین ماه از سال جاری جهت سود سپرده سرمایه‌گذاری به مشتریان خود پرداخت کرد بالغ‌بر ۳۹۲ میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۲ درصد افزایش پیدا کرد.
روند صعودی
تسهیلات اعطایی به ثبت رسیده توسط “وسینا” در تیرماه برابر با ۵۰۱ میلیارد تومان بود، از سوی دیگر این بانک میزان سرمایه ثبت‌شده خود را در طول ۴ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی برابر ۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد گفتنی است که این بانک در تیرماه سال جاری تراز مثبت ۳۱ درصدی را به ثبت رساند و به سود ۱۲۳ میلیارد تومانی رسید.
درآمدی ماهانه که این بانک توانست در تیرماه از بخش تسهیلات اعطایی به دست آورد، نسبت به ماه گذشته ۲ درصدی را در کارنامه به ثبت رساند و شایان ذکر است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با رشد ۴۴ درصدی روبه‌رو بود و همچنین مجموع درآمد تسهیلات اعطایی که طی ۴ ماه گذشته حاصل شد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۷ درصد افزایش یافت.
روند صعودی
مجموع درآمد‌های محقق‌شده بانک سینا در پایان تیرماه برابر با ۶۷۳ میلیارد تومان بود، بیشترین میزان درآمدی که دراین‌بین شناسایی شد مربوط به تسهیلات اعطایی بود که در تیرماه سال جاری رکورد درآمد‌های خود را ارتقا بخشید، پس‌ازآن «درآمد کارمزد» با ۷۱ میلیارد تومان عمده‌ترین میزان درآمد را در اختیار داشت.
بیشترین درآمدی که “وسینا” در تیرماه از تسهیلات اعطایی کسب کرد مربوط به بخش‌های «مرابحه» و «فروش اقساطی» بود، مبالغ این بخش‌ها به ترتیب برابر با ۳۸۵ میلیارد تومان و ۳۲ میلیارد تومان بود.
میزان پرداختی “وسینا” جهت سود سپرده‌های مشتریان در تیرماه ۱۴۰۱ برابر با ۳۹۲ میلیارد تومان بود که در مقایسه با ماه گذشته ۲ درصد رشد را به همراه داشت، پرداختی‌ها جهت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در ۴ ماه ابتدای سال مالی برابر با یک هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان بود.
پایان مطلب
 

source

توسط ecokhabari