سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین برنامه‌های اجرایی برای تامین آب دریاچه ارومیه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، یکی از مهمترین برنامه‌های اجرایی برای تأمین آب دریاچه ارومیه، اجرای طرح «انتقال آب از رودخانه ذاب به حوزه دریاچه ارومیه» می‌باشد که سالانه در حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب از آب‌های خروجی از کشور را مهار و به دریاچه ارومیه انتقال می‌دهد. پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر در حدود ۸۸ درصد می‌باشد. و طرح مذکور از چهار جز اصلی تشکیل شده است که در حال حاضر پیشرفت فیزیکی آنها به شرح زیر است:
الف) سد خاکی کانی سیب و تأسیسات وابسته (پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد فعالیت‌های تکمیلی در دست اجرا می‌باشد).
ب) تونل انتقال آب اصلی به طول ۶۷‏‏‏‏/۳۵ کیلومتر (پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصد، تونل به صورت کامل حفاری شده است ترمیم شکستگی سگمنت های تونل در بخش ورودی و اتمام سازه اتصال آبگیر به تونل ورودی در دست اجراست).
ج) کانال انتقال آب از خروجی تونل اصلی به سمت دریاچه ارومیه به طول ۵‏‏‏/۱۱ کیلومتر (به صورت کامل انجام شده است و فعالیت‌های تکمیلی در دست اجرا می‌باشد).
د) بند انحرافی بادین‌آباد و کانال انتقال از بادین به مخزن سد کانی سیب به طول ۶‏‏‏/۴ کیلومتر (پیشرفت فیزیکی بند ۱۰۰ درصد و کانال آب آور آن ۴۰ درصد این بخش از طرح موجب افزایش آب تنظیمی به میزان ۱۸۰ میلیون متر مکعب خواهد شد).
شایان ذکر است پیشرفت فیزیکی احداث راه‌های جایگزین برابر با ۶۷ درصد و استملاک اراضی به میزان یک هزار ۶۷۰ هکتار انجام شده است.
بنابراین گزارش وضعیت اعتبارات تخصیص یافته به این طرح در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۹۸ میلیارد تومان بوده و در سال جاری نیز علی رغم اینکه اعتبار مصوب این طرح مبلغ ۵۲۳ میلیارد ریال بوده اما با توجه به اهمیت طرح، تخصیص اعتبارات آن به میزان یک هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال از سوی سازمان ابلاغ شده است.
همچنین از محل اعتبارات ردیف ۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال جاری با عنوان «تأمین آب، آبرسانی اضطراری به شهرها و روستاها و جبران حقابه های قانونی منتقل شده به بخش آب» مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال ابلاغ شده است که متناسب با تحقق منابع، تخصیص اعتبارات آن از سوی سازمان انجام خواهد شد. همچنین از محل ظرفیت‌های بند (ل) تبصره ۵ و بند (ی) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، منابعی برای کمک به طرح‌های بخش آب پیش بینی شده است که این طرح نیز جز اولویتهای اصلی این سازمان در توزیع اعتبارات این بندها خواهد بود.
بنابراین گزارش عملیات اجرایی سدهای سیلوه و چپرآباد نیز که در حدود ۹۵ میلیون متر مکعب از منابع آبی دریاچه را تأمین خواهند نمود، با استفاده از اعتبارات پیش بینی شده از سوی سازمان در سنوات گذشته اجرا و خاتمه یافته است.
همچنین پیشنهاد اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر برای سال‌جاری از طرف وزارت کشور هنوز دریافت نشده است که پس از دریافت درخواست، بررسی و اقدام خواهد شد.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari