ریزش درآمد ۱۵ درصدی سیمان سفید شرق+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت سیمان سفید شرق در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی که طی این دوره از خود بر جای گذاشت برابر با ۱۶ میلیارد تومان اعلام شد و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز موفق به کسب درآمد ۲۴۲ میلیارد تومانی از فروش محصولات شد.
ریزش درآمد ۱۵ درصدی سیمان سفید شرق+بورس نیوز
درآمد عملیاتی این شرکت سیمانی از ۲ بخش فروش محصولات در بازار‌های داخلی و صادراتی تشکیل شد که بیشترین مقدار درآمدی که به‌دست‌آمده مربوط به بازار صادراتی بود که دربرگیرنده‌ی ۶۵ درصد از درآمد ماهانه است.
شرکت سیمان سفید شرق در مردادماه سال جاری میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به ماه گذشته ۱۵ درصد کاهش را به همراه داشت، همچنین میزان درآمد تجمیعی که این شرکت سیمانی به ثبت رساند ۸۴ درصد افزایش را نسبت به دوره مشابه در سال گذشته تجربه کرد.
ریزش درآمد ۱۵ درصدی سیمان سفید شرق+بورس نیوز
بیشترین میزان درآمدی که سیمان سفید شرق در مردادماه اعلام کرد مربوط به «سیمان سفید (صادراتی)» با ۴۶ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول برابر با یک میلیون و ۶۰۵ هزار تومان اعلام شد.
شرکت سیمان سفید شرق در مردادماه سال جاری موفق به مقدار فروش ۱۳ هزار و ۱۹۴ تن از محصولات خود در بازار‌های داخلی و صادراتی شد که بیشترین مقدار فروش در بازار داخلی با ۶ هزار و ۶۰۸ تن صورت گرفت و این افزایش فاصله خیلی کمی را با مقدار فروش صادراتی داشت، این شرکت سیمانی طی ۵ ماه سپری‌شده از سال جاری ۲۸۸ هزار و ۳۹ تن از محصولات خود را به فروش رساند.
فروش محصولات “سفید” نسبت به ماه گذشته ۳۰ درصد کاهش را در پی داشت و مجموع مقدار فروش تجمیعی این شرکت سیمانی نسبت به سال گذشته نزدیک به ۷ درصد کاهش پیدا کرد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari