بورس نیوز: نماد”تجلی” در بازار بورس دیروز در مدار ۴.۴ درصد مثبت و در محدوده قیمتی یک هزار و ۳۵۸ ریال نوسان داشت.
بر اساس این گزارش، نماد “تجلی” در بازار بورس در مدار ۴.۴ درصد مثبت و در محدوده قیمتی یک هزار و ۳۵۸ ریال نوسان داشت. نسبت‌ها معاملات یک به ۲ به نفع خریدار  و سهم حقیقی‌ها از خرید‌های امروز این نماد حدود ۹۹ درصد بود.

source

توسط ecokhabari