بورس نیوز:
شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش شرکت‌های بورسی و غیربورسی را برابر با ۹۳۱ میلیارد تومان گزارش کرد.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های بورسی با ۹۳۱ میلیارد تومان به ثبت رسید و مابقی آن نیز در حوزه شرکت‌های غیربورسی با مبلغ ۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شد، مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “سغدیر” در مردادماه کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرد.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “سغدیر” در مردادماه مربوط به بخش «سیمان، آهک و گچ» با ۸۸۱ میلیارد تومان در بخش پرتفوی بورسی بود و در بخش شرکت‌های غیربورسی نیز بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری به «واسطه‌گری مالی و پولی» با مبلغی نزدیک به ۲ میلیارد تومان اختصاص یافت.
سغدیر به شیب نزولی ارزش بازار رسید+بورس نیوز
بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری “سغدیر” در مردادماه مربوط به بخش «سیمان، آهک و گچ» با رقمی بالغ‌بر ۵ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بخش «تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور» با ۴۵ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را در اختیار داشت.
ارزش بازار سرمایه‌گذاری در حوزه «سیمان، آهک و گچ» با ۸ درصد اُفت در مقایسه با ماه گذشته همراه بود و نسبت به سال گذشته نیز ۶ درصد کاهش ارزش بازار را به ثبت رساند.
در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی “سغدیر” بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «سیمان سپاهان» با ۲۶۶ میلیارد تومان بود که ارزش بازار آن در مردادماه بالغ‌بر ۸۳۷ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته ۱۶ درصد کاهش یافت و در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد افزایش را تجربه کرد.
بیشترین ارزش بازار “سغدیر” نیز در اختیار «سیمان کردستان» با مبلغی بالغ‌بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ۱۵ درصد کاهش را نسبت به تیرماه به همراه داشت و عمده‌ترین ارزش بازار را پس از سیمان کردستان، «سیمان دشتستان» به خود اختصاص داد که ارزش بازار سرمایه‌گذاری در این شرکت یک هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان بود.
“سغدیر” با سرمایه ثبت‌شده ۲۳۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشت، شرکت در انتهای مردادماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۹۳۱ میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۴۳۸ درصدی به مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان رسید.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari